Công Ty TNHH Quản Lý Dự Án Xây Dựng Nam Việt

Công Ty TNHH Quản Lý Dự Án Xây Dựng Nam Việt
Ngành nghề: Thiết kế - Xây dựng - Vật liệu xây dựng
Mã số thuê: 1300952611
Địa chỉ: 15A Trần Khánh Dư, Phường Tân Định, Quận 1
Điện thoại: 0907239086

Liên hệ

Người đại diện : Huỳnh Phúc Hiền
Chức vụ : Giám Đốc
Tổng của 9 và 5 là bao nhiêu?