Công Ty TNHH SX TM Kim Loại Hoa Sen

Công Ty TNHH SX TM Kim Loại Hoa Sen
Ngành nghề: Thiết kế - Xây dựng - Vật liệu xây dựng
Mã số thuê: 0313951691
Địa chỉ: 439 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phong, Quận 7
Điện thoại: 02836203916

Liên hệ

Người đại diện : Trần Thị Hồng Mai
Chức vụ : Giám Đốc
Điện thoại : 02888880818
Tổng 1 và 7 là ?